Informații juridice

CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizarea acestui site implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment.

INFORMAȚII

Informațiile și documentele de pe site sunt prezentate doar cu titlu informativ, fără caracter exhaustiv, și nu pot angaja răspunderea proprietarului site-ului.

Proprietarul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care rezultă din accesul la site.

INTERACTIVITATE

Utilizatorii site-ului pot depune conținut, care apare pe site în spații dedicate (în special prin intermediul comentariilor). Conținutul postat rămâne în responsabilitatea autorilor săi, care își asumă întreaga răspundere juridică pentru acesta.

Cu toate acestea, proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a retrage, fără preaviz și fără justificare, orice conținut trimis de utilizatori care nu respectă carta etică a site-ului sau legislația în vigoare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate elementele accesibile pe site (texte, imagini, grafică, logo-uri, pictograme, sunete, software etc.) rămân proprietatea exclusivă a autorilor lor, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare. 1

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți din elementele site-ului, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, este interzisă, cu excepția unei autorizații scrise prealabile a autorului.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține este considerată o încălcare a legii și poate fi urmărită penal.

Mărcile și logo-urile reproduse pe site sunt înregistrate de către companiile care le dețin.

LEGĂTURI

Legături de ieșire
Proprietarul site-ului își declină orice responsabilitate și nu se angajează prin trimiterea, prin intermediul legăturilor hipertextuale, la resurse terțe prezente în rețeaua internet, atât în ceea ce privește conținutul, cât și relevanța acestora.

Legături primite
Proprietarul site-ului autorizează crearea de hyperlink-uri către una dintre paginile acestui site, cu condiția ca acestea să deschidă o fereastră nouă și să fie prezentate într-o manieră neechivocă pentru a evita :

  • orice risc de confuzie între site-ul care citează și proprietarul site-ului
  • precum și orice prezentare tendențioasă sau contrară legilor în vigoare.

Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a solicita eliminarea unui link în cazul în care consideră că site-ul sursă nu respectă regulile astfel definite.

CONFIDENȚIALITATE

Orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la orice date cu caracter personal care îl privesc, printr-o cerere scrisă și semnată, însoțită de o dovadă de identitate.

Site-ul nu colectează informații cu caracter personal și nu face obiectul unei declarații la CNIL. (Înlocuit de dispozițiile RGPD)